OPRÁVNĚNÍ

  Společnost ENVIGEO s.r.o. podniká v následujících oblastech:

 • geologické práce
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • nakládání s odpady vyjma nebezpečných
 • přípravné práce pro stavby
 • specializované stavební činnosti
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • činnost technických poradců v oblasti životního prostředí

  ENVIGEO s.r.o. disponuje základními oprávněními:

 • odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
 • certifikáty pro vzorkování
  – manažer vzorkování podzemních vod
  – manažer vzorkování odpadních vod
  – hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • účast v České asociaci hydrogeologů (ČAH)


Výpis daňového identifikačního čísla - Envigeo
Osvědčení o registraci
DIČ

ISO certifikace

ADRESA
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10

E-MAIL
envigeo@envigeo.cz

MAPA mapy.cz